hi SEO, logo tvorba webu
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

DOHODA

I. STRANY

hi SEO, s.r.o.
Zastoupena Markem Sýkorou
IČO: 09894446 | DIČ: CZ09894446

Svážná 393/1, Brno 63400
Dále jen „Dodavatel“.

a

níže uvedený "Klient".

(Ulice, číslo popisné, Město)

II. PŘEDMĚT

2.1 Klient u Dodavatele objednává služby popsané prostřednictvím písemné elektronické komunikace.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

3.1 Obě strany stvrzují, že s dohodou takto souhlasí.

 

Myší se podepište do rámečku.

Odběratel

Dodavatel

Přihlášení